Vuokraus ja maksuehdot

Huvilan vuokraamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun vuokralainen on maksanut vuokranantajalle näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Tutustu näihin ehtoihin ja ohjeisiin huolella!

 1. VUOKRAUS- JA MAKSUEHDOT

Vuokralaisen tulee olla varaushetkellä 24-vuotias. Vuokrasuhde on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen. Huvilaa ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen haltuun. Vuokrasuhde päättyy välittömästi, jos huvila luovutetaan kolmannelle osapuolelle ja siitä aiheutuvat ylimääräiset kulut (siivous, yms.) tulevat vuokralaisen maksettavaksi. Sesonkiaikana ja arki pyhäisin minimivuokra-aika on 7 vuorokautta. Huvilan varauksen jälkeen vuokralaiselle lähetetään varausmaksu-lasku (40 % huvilan vuokrahinnasta) ja 10 € toimitusmaksu, joka suoritetaan huvilan vuokraustilille eräpäivään mennessä. Loppulasku lähetetään 6 viikkoa ennen majoituksen alkua. Jos varauksen tekopäivästä on alle 6 viikkoa majoituksen alkuun, lasku lähetetään heti. Vuokrauslasku erääntyy maksettavaksi 5 viikkoa ennen majoituksen alkua. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä. Varaus peruuntuu automaattisesti, ilman erillistä ilmoitusta, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksu suoritetaan aina pankkisiirrolla. Koko maksu tulee olla suoritettuna eräpäivään mennessä.

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Esteestä, joka estää tulemisen jo varattuun huvilaan, tulee ilmoittaa välittömästi. Peruutus tehdään aina kirjallisesti, sähköpostilla info@villatyrsky.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Pandemian aikana tehdyt varaukset, Covid-19 ja mahdollisesti viranomaisten asettamat matkustusrajoitukset eivät ole peruste varauksen peruutukselle eikä Vuokrauksen kulujen muuttamiselle. Tarkista oman vakuutusyhtiösi matkavakuutesi ehdot. Jos vuokralainen peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (40% mökin vuokrahinnasta) ja toimitusmaksua palauteta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Jos vuokralainen keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen. Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee (ei covid-19). Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava vuokranantajalle luotettavalla tavalla. HUOM! Sesonkiaikoihin (viikot 22-35) kohdistuvien varauksien peruutuksista maksua ei palauteta lainkaan. Pois lukien henkilökohtaisesta esteestä johtuvat peruutukset, jotka on osoitettava vuokranantajalle luotettavalla tavalla kts. ed. kohta.

 3. VUOKRANANTAJAN JA HUOLTOYHTIÖN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), varaus voidaan peruuttaa vuokranantajan tai huoltoyhtiön toimesta, tällaisia esteitä ovat mm. tulipalo, maanjäristys tai mökin myynti. Sekä silloin kun, vuokrausehdot eivät täyty tai mökillä suoritettavien pakollisten korjaustöiden vuoksi. Vuokranantajalla on myös oikeus peruuttaa varaus, jos on aihetta epäillä väärinkäytöksiä. Jos peruutus tapahtuu vuokranantajan tai huoltoyhtiön toimesta, vuokralaisella on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

4. OLESKELU MÖKILLÄ

Huvila on vuokralaisen käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Huvilaa saa käyttää enimmillään henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä tai internetissä vuodepaikkamääränä. Vieraiden määrä ei saa ylittyä kuin maksimissaan 2:lla ilmoitetusta määrästä. Juhlien pito kiinteistössä sovitaan aina erikseen. Turvallisuussyistä huvilalla poltetaan ainoastaan led-kynttilöitä. Teltan tai asuntovaunun käyttö huvilan tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Omien kylpytynnyreiden sekä uima-altaiden tuonti ja käyttö ei ole sallittua. Patterilämmityksen säätimien säätö huvilalla on ehdottomasti kielletty, mikäli lämpötila ei ole sopiva ole yhteydessä vuokranantajaan. Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii vuokralainen, ellei muuta ole sovittu. Huvilalta löytyy siivousohjeet ja tarvikkeet tuulikaapista. Mikäli havaitset huoneistoon saapuessasi, että huoneisto ei ole asianmukaisessa kunnossa, ilmoita siitä välittömästi vuokranantajalle tai huoltoyhtiöön, jotta saamme kulut kohdennettua oikeille asianosaisille. Jos olet tilannut loppusiivouksen erikseen, huomioithan että loppusiivous kattaa ainoastaan normaalin perussiivouksen. Mikäli varauksen päättyessä siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti, vuokralaisen toimesta on omistajalla oikeus periä vähintään 180 € suuruinen siivousmaksu, jotta huvila saadaan vuokraus kuntoon ennen seuraavan vuokralaisen saapumista. Suurta ja erityistä puhdistusta vaativat työt hinnoitellaan erikseen esimerkiksi koiran karvat ja eritteet. Siivouksen voi myös tilata erikseen, vähintään kolmea vuorokautta ennen lähtöä huvilalta. Emme vastaa huvilalle jääneestä omaisuudesta. Huomioithan myös naapuruston. Turhaa mellastusta yöaikaan on vältettävä. ”Älä mellasta ja pauhaa – älä riko luonnon rauhaa.” Tupakointi on sallittu vain ulkotiloissa, ei sisätiloissa. Tupakantumppien kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä niitä heitetä luontoon. Avotulenteko tontilla on kielletty. Sähköautojen ja Hybridien lataaminen mökin verkosta ilman lupaa on kielletty! Lataamisesta sovitaan aina erikseen, auton lataaminen on aina maksullista. Luvattomasta lataamisesta on omistajalla oikeus veloittaa 150 €/lataus. Avaimen kadottamisesta veloitetaan aina avaimen/ sarjoituksen hinta + 60 € lisämaksu. Huoltoyhtiömme tarkastaa avainboksin, jokaisen vierailijan jälkeen.

5. LEMMIKIT

Lemmikkieläimet on kielletty, huvilan omistaja voi tehdä tapauskohtaisesti poikkeuksen lemmikin tuonnista lisämaksusta. Lemmikeistä on aina sovittava erikseen. Oman veneen voi tuoda laituriin. Vuokravenettä ja esimerkiksi kalastusmatkoja kannattaa tiedustella vuokranantajalta.

6. VAHINKOJEN KORVAUKSET

Vuokralainen vastaa huvilalle aiheuttamistaan vahingoista. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan huvilalle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan huvilan omistajalle. Suosittelemme tarkistamaan omasta vakuutusyhtiöstä vastuuvakuutuksen voimassaolon ja kattavuuden.

7. VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana huvilan omistajalle tai huoltoyhtiölle. Palautteenne on meille tärkeää, ilman sitä emme voi kehittyä.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Varsinaissuomen käräjäoikeudessa.